Budget Grund

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Några viktiga saker

Budget görs på varje projekt från projektfönstret
Har ett projekt ingen budget så kryssa i "Ej budget" på projektet

Lägga till tomma budgetposter

Från Projekt: Kör funktionen "GSO add expenses" Här väljer du vilka budgetposter som skall med på ditt projekt. Funktionen kan köras flera ggr. Skapar inte dubbletter. Skriver heller inte över någon data. Det går att köra funktionen för många projekt samtidigt. Funktionen skapar tomma budgetposter på de projekt som har minst en konsert. Det skapas inga budgetposter om det inte finns en konsert - inget datum finns att användas på budgetposten. Skall du ändå ha budgetposter så skapa dom manuellt. Länk

Biljettintäkter

Se till att budgetposten "Biljettintäkter" finns på de projekt som har intäkt. Och att budgetposten "Biljettintäkter" INTE finns med om det inte finns intäkter. Underlättar för Urban som skall redigera alla projekt med intäkter.

Konserter med ej fastlagda datum som skall budgeteras. (Beror på att säsongen inte är lika som budgetperiod)

Se till att de konserter som ej är fastlagda på hösten finns som preliminära. Skapa en konsert på 30:e december på sitt fingerade projektnummer. Vi använder projekt 19060 19061 osv.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda