Kalendern 0

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Du kan vi få arbetsschemat i Outlook, iPhone, iPad eller Android. http://schema.gso.se
Outlook och iPhone/Android är oberoende av varandra.
Du väljer om du vill ha till den ena eller till den andra eller till bägge.

Schemat är uppdelat i två delar: vänster och höger del av http://schema.gso.se

gso.ics är den vänstra delen
mus.ics är högra delen av schemat (namnet pga att det oftast är ”Musiker ur GSO” på högra sidan)

Dessa kalendrar innehåller tillsammans allt i http://schema.gso.se förutom information om andra konserter än våra egna och fridagar.

Man kan koppla sin kalender till filerna ovan, då uppdateras informationen regelbundet, men man kan inte redigera texterna. Om man istället väljer ”importera kalender” så kan man redigera kalendern men man får den inte uppdaterad utan man får hämta in den igen när den blivit inaktuell.

http://schema.gso.se uppdateras direkt när producenterna lägger in. Kalendrarna är lite fördröjda. Outlook har snabba uppdateringar men Google har en fördröjning som vi inte kan göra någonting åt. Ca 12-24 timmar.

Kalendern till Outlook
Kalendern till Google

Kalender för event: På samma sätt som gso-kalendern. event.ics visar all uthyrning.
På motsvarande sätt finns kalender för Göteborgs Symfonikers Vokalensemble (GSVE) vokal.ics

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda