Rapporter4

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Följande kodsnutt ersätter en radbrytning och tar ut de 25 första tecknen ur strängen används för att ändra datatypen till text.


REPLACE(REPLACE(CAST(aDates.Notes as char), CHAR(13),),CHAR(10),'-'),25) AS char

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda