Rapporter6

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Felaktiga rader:
13:00 - 16:00 Fortbildning "Musikern på Scen" 2 med Svante 1 inställelse
17:00 - 18:00 Vänstay      Grogarn. Obligatoriskt                     1 inställelse
                                          Hammarkullen

Rader mitt för varandra:
13:00 - 16:00 Fortbildning "Musikern på Scen" 2 med Svante 1 inställelse
                                           Grogarn. Obligatoriskt
17:00 - 18:00 Vänstay        Hammarkullen                                1 inställelse

Ändra koden enligt nedan:

     CASE WHEN (aDates.Duties) < 0.5
     	THEN '-'
     	ELSE
     LEFT(RTRIM(aDates.Duties),3)
     END    
      AS Duties  
     CASE WHEN (aDates.Duties) < 0.5
     	THEN '-'
     	ELSE
     LEFT(RTRIM(aDates.Duties),3)
     END    
      AS Duties ,
      CASE WHEN LEN(convert(VARCHAR (100) ,(aDates.Notes))) > 38 THEN    
     CHAR(13)
     ELSE NULL
     END
     AS textnyrad
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda