Statistik Urval

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Bakgrundsdata
Säsonger
Uppbyggnad av projektnummer

Statistikrubriker: Senaste tio säsongerna.

Urval tutti Oberoende av genre och form per säsong:

1. Antal produktioner Länk GSO
2. Antal verk Länk GSO
3. Antal svenska kompositörer
4. Antal kvinnliga kompositörer Länk GSO
5. Antal Uruppföranden/Sverigepremiär/Beställningsverk/SambeställningsverkUrval Orkester A Orkesterverksamhet
Urval Kammar B Kammarmusikverksamhet

6, 7 AB. Antal verk före 1900/Antal verk efter 1900 Länk GSO
Samma rapport som ovan. Bara att göra urvalet på annat sätt.
Fråga 6, 7, 10, 12 o 13 körs bäst på en gång
gör urvalet
exportera till excel
ta bort dubletter och trad mm
skriv ner totalen
sortera på födelse/död/kompår/
Skriv ner > 1900
sortera på kön
skriv ner efter 1900
skriv ner nu levande

8, 9 AB. Antal verk Kvinnliga kompositörer (före) och efter 1900 Länk GSO
Det finns nästan inget komponerat av någon kvinna före 1900, som vi framfört, så statistiken är för verk av kvinnor.
Samma rapport som ovan. Annat urval

10, 11 AB. Antal verk kompositörer/kvinnor nu levande (Även %) Länk GSO

12, 13 AB. Antal framförande/minuter Antal verk/minuter Totalt/Kvinnliga kompositörer
Antal framföranden Totalt/Kvinnor och % / Antal minuter för alla framföranden Totalt/Kvinnor och % Länk GSO orkester Länk GSO kammar
Antal verk Totalt/Kvinnor och % / Antal minuter för verken Totalt/Kvinnor och % Länk GSO orkester
Kammarkonserter har sällan mer än ett framförande per verk så samma som ovanstående länk

14, 15, 16 AB. Antal dirigenter SQL-fråga Länk till samtliga punkter under punkt 13 GSO
Antal kvinnliga dirigenter
Antal svenska dirigenter

Antal solister SQL-fråga
Antal kvinnligasolister
Antal svenska solister

17 AB. Antal dirigenter framföranden SQL-fråga Länk till samtliga punkter under punkt 14 GSO
Antal kvinnliga dirigenter framföranden
Antal svenska dirigenter framföranden
Antal svenska kvinnliga dirigenter framföranden

18 AB. Antal verk. Antal timmar
Antal verk Antal timmar Länk GSO

För SR:s del är repertoaren nästan heltäckande för Radiosymfonikerna och Radiokören så långt bakåt som 40-talet i OPAS. Gästspel, kammarmusik mm är mycket knapphändigt inlagt. Som sagt, frågan för vår del är om vi ska ha separat statistik för Berwaldhallen eller om hela live-utbudet ska användas som underlag. Siffror för Berwaldhallens del är inga problem. (Pär)

19 AB. Uruppföranden/Sverigepremiär/Beställningsverk/Sambeställningsverk -Totalt och Kvinnor
Här behövs uppdatering av databasen. Inte alla uruppföranden/Sverigepremiärer är markerade

Samma situation hos oss-(Pär)
20 AB. Antal svenska verk. Antal minuter
Jobb för biblioteket att komplettera nationaliten på svenska kompositörer. Kristian håller på att uppdatera - 10 senaste åren.
Samma läge för oss(Pär)

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda