Tanka budget och prognoser till ExOpen

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Budget och prognoser ligger i databasen "OPAS2"

Budget-Arkiv i OPAS används endast för att överföra budgetposter från OPAS till OPAS2

1. Radera alla poster i "Budget-Arkiv" Bör vara ca 1500 om man tagit med nollposter. 600 annars

2. Filtrera ut de budgetposter som du vill överföra ca 1500. Bra att ta bort nollposter, då ca 600 poster.

3. Kopiera de filtrerade posterna till Budget-Arkiv

4. Gå till SQL-servern

5. Ta backup på OPAS2

6. Importera Budget-Arkiv till OPAS2

7. Döp om den importerade tabellen till önskat namn

Enligt följande mall:

Budget_2019_1a_v23
Budget_2019_1b_v25
Prognos_2019_1_v34
Prognos_2017_2_v36

8. Kör följande SQL-fråga
xxxxxxxxxx

9. Klart


Tankning från OPAS projekt Budget/Prognos till arkiv, Exopen.

Struktur - I databasen OPAS 2 finns alla budgets och prognoser, de ligger där som tabeller. - En samlingstabell för alla tabellerna ligger också där. - Från samlingstabellen läser ExOpen och OPAS online Budgetjämförelse. -

1)Skriv ut rapporten Per konto, per månad, per projekt från OPAS innan tankningen! Vid tankning från OPAS kopieras först till Arkivet i OPAS för mellan lagring.
2) Arkivet måste tömmas innan kopiering sker! Välj Huvuddata – Arkiv – Budget F9=visa alla poster, välj Funktion(kugghjulet) välj Radera gamla poster.
3)Kopiera posterna för året(2014). Välj OPAS Huvuddata, välj budget, skriv årtalet(2014), välj källa projekt, enter! Notera antalet poster och Grand tot! Välj Funktion(kugghjulet), välj Copy to Archive. Klart med OPAS!
Nu till SQL databasen.
Gå till startsidan – skriv fjärrskrivbord, välj ”Anslut till fjärrskrivbord” Anslut till sql-servern
Välj startknappen längst ner till vänster, SQL Server Management Studio, välj Connect, klicka på plustecknet framför Databases.
Högerklicka på namnet Backup OPAS 2, välj Tasks, välj Backup, välj Backup till disk, klicka i Add, Fyll i filnamnet OPAS och datum, Backup (OPASÅÅMMDD.BAK). Klicka på OK! Tre frågor kommer upp, svara ok på alla tre! Högerklicka på OPAS2, välj Tasks, välj Import Data, välj Next.

Servername: Sql-servern välj Database OPAS i rullisten, välj Next. Välj tabell [dbo].[aExpenses_Arkiv] välj Next, Next, Finish, Close. Klicka på plusstecknet framför OPAS 2, klicka på plusstecknet framför Tables, längst upp ligger filen aExpenses_Archive.

Döp om den importerade filen till exempelvis Prognos_2016_1, ”dbo” läggs automatiskt till, behöver alltså inte skrivas! Om man kopierat en gång tidigare så att samma fil namn redan finns så högerklick på namnet och namnändra till _old i slutet på namnet.

”Budget_Prognos_Alla” här ligger alla filer som Exopen läser ifrån i en tabell.. Det finns en SQL-fråga ”Move_Data” den ligger längst ner på skrivbordet, instruktion finns i texten! Den kopierar från nyimporterade filen till tabellen.

När du lämnar SQL servern måste du Logga ut under Startknappen!

För hjälp med SQL databasen när Arne Nilsson inte är tillgänglig kan man kontakta Morgan Fjellberg på CG IT tfn: 0701-44 02 06.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda