Lathundar

Från opas
Hoppa till: navigering, sök

Danska lathundar
FineArtsSoftware Basic OPAS Video
Säsong som ännu inte är officiell

Uppdateringar
9.24.093
9.24.092
9.24.090
9.24.089
9.24.087
9.24.085
9.24.084
9.24.083
9.24.082
9.24.081
9.24.080
9.24.077
9.24.076
9.24.075
9.24.074
9.24.073
9.24.072
9.24.069
9.24.068
9.24.065
9.24.064 online
9.24.063
9.24.061
9.24.060
9.24.059

Bibliotek
Streckkod för utlån/återlämning av noter

Podie/Event
Resursplanering

Tjänst
Registrering av tjänstgöring. Fiskaler och stämledare
Registrering av sittning
Närvarotyper och beräkning
Registrering av tjänst för GSVE

Projekt
Uppbyggnad av projektnummer
Skapa ett nytt projektnummer
Byta av projektnummer
Ändra ett projektnummer
Checklist för projekt

Budget/Ekonomi
Grunder
Skapa tomma budgetposter
Skapa tomma budgetposter manuellt
Registrera avdelning
Registrera intäkter
Flytta ett preliminärt projekt til fastställt datum
Inställd konsert med budget
Reservera budgetposter
Närvaro/frånvarotyper

För OPAS-admin: Tanka budget och prognoser till ExOpen

Skapa Samilista
Avvikelserapportering/löneunderlag mm
Lägga in sittning för en stämma
Gyllene inställesler
Lägga in sittning för en stämma Fineartssoftware

Kontrakt
Skapa kontrakt
Skapa kontrakt från kalendern
Skapa agent och knyt agent till artisten. (Gör exakt på samma sätt med en artist som har eget bolag)

Kalendern
Farliga menyer i kalendern. Höger musknapp på en händelse i kalendern
Kalendern (Finearts)
Kalendern till Outlook och Google
Drag and drop

Turné
Turné (Finearts)

Statistik
Statistikrubriker - År - GSO´s underlag för jämförelser med övriga svenska orkestrar
Statistikrubriker - Säsong

OPAS och hemsidan
Hur OPAS kommunicerar med GSO
Wordpress och kopplingen till OPAS
Slaviska tecken
Wordpress korrläsning

Filtrera
Filtrera enligt markering F7
Green Screen F6 Finearts
Sökning med Wild Cards Finearts
Dropdowns Finearts
Länkade data Finearts
Importera och spara filter Finearts
Avancerat filter Finearts
Söka tomma fält Finearts
Sök med AskOPAS
Metasearch Finearts

Exportera
Exportera
  Importera exportdefinition

OPAS
Vad är OPAS?
Inställningar vid starten av OPAS
Redigera favoritmenyn (Finearts)
Ändringsmeddelande
Onlines GSO
Ansvar för indata till OPAS
Tio Opas bud
Opas databasstruktur
Experiences form OPAS support and most ignored OPAS features Stefan Killenberg
Grundläggande för OPAS - ändå avancerat

För OPAS-admin: OPAS ini-fil vilka inställningar kan man göra. Globala inställningar.
För OPAS-admin: Transform from MSSql to MySql. Mysql.
För OPAS-admin: Transform to MariaDB
Skapa ny säsong
Installera websida för OPAS
Installera OPAS lokalt på en laptop

OPAS utbildning
Sökning i multipelfält

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda