Rapporter

Från opas
Version från den 17 februari 2018 kl. 17.45 av Arne Nilsson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Tips o komihåg
Automatisk inloggning
Ändra felaktiga hänvisningar till verkdatabasen/Finearts
Sök och Ersätt/Finearts
Problem med RTF-filer
Ändring av datatyp memo till text
Textfärger
Alias
Kodexempel: Rader mitt för varandra i schemat
Accounting-metod Gbg
Biinstrumentförkortningar
OPAS på laptop
Split i excel


Manualer
Artifax manual för rapporter
Engelsk manual
OPAS-Struktur
OPAS Tio Bud


Onlinerapporter GSO
Veckolista bläddringsbar
Program
Historik
Individuellt schema, exempel, för att få sitt eget fordras lösenord


Rapporter GSO
En standardrapport "Turne´: Person + Group Cross Table" Visar inte alla grupper. Jag har fix från Woelbitsch.
Veckolistor.
Veckolistan (adates_gso_fil_43)
Veckolistan inkl paus (adates_gso_fil54
Veckolista med notering. Används på ett tidigt stadie i planeringen. (adates_gso_fil_35)
Medverkande
Medverkande (Orchestra list) med och utan frånvarande/funktion (aduties_orchestralist) (finns även motsvarande i turnédelen av OPAS).
Beräkning av inställeser per instrumentgrupp Nedladdning av rapportdefinitionen
Stimrapporter.
Stimrapport bilaga (stim_rapport_bilaga)
Stimrapport Används för budgetering av Stimavgiften (stim_rapport)
Stimrapport arrangör (stim_rapport2)
Projektnummer.
Projektnummer ej event (adates_gso_fil_49)
Projektnummer event (adates_gso_fil_48)
Produktioner/Serier
Produktioner GSAB (adates_week_3colp(5 filer))
Serier (adates_seasonweekcal_mssql(5 filer))
Online
Onlinerapporten på papper (adates_gso_fil_50)
Dirigent/Verk/Solister/Orkestrar Dirigent med datum (adates_gso_fil_53)
Verkförteckning med datum (adates_gso_fil_16)
Verkförteckning för en konsert(adates_gso_fil_30) Användbar för att få verken i programordning. Om önskemål finns från producenterna i Göteborg så gör vi den med dirigent och solister under eller ovanför programmet. RepKonserttider? Kopierbar till alla olika informationsblad.
Solister, Orkestrar Vi har motsvarande rapporter som ovan för dessa
Extramusiker
Erforderliga extramusiker utöver ordinarie besättning. (adates_extra_musicians_summary)
Planeringsöversikt 3 kolumner
Larsrapporten (adates_month_3col_gso3 (6 filer)) Planeringsrapport. Kolumn 1 Ordinarie verksamhet Lokal visas om annan än Stora Salen. Kolumn 2 Anteckningsfältet. Kolumn 3 Gästspel (annat än GSO). Veckans antal inställelser visas under veckonumret.

Det här är de rapporter som används mest. Sen finns några andra viktiga rapporter som vi har som standard. Koll av dubbelbokningar mm.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda